cover copy.jpg
TRplus logo-wit-07.png

TRplus (Top Resources plus) geeft gestalte aan onze ambitie om de activiteiten van moederbedrijf Passwerk verder te verbreden naar andere domeinen waarin de typische kwaliteiten van personen met autisme een sterke meerwaarde vormen. Deze ambitie vertaalt zich in diverse functies waar TRplus deze specifieke groep voor inschakelt. TRplus blijft met aandacht nieuwe functies identificeren en kansen creëren waar mogelijk. De inspiratie hiervoor wordt telkens gehaald bij het succesmodel van Passwerk.

powered by
Logo Passwerk-fullwit-05.png
favi-08_edited.png
Opgericht door Passwerk
Icons-website-30.png
Consultants met autisme
overons-40.png
Jobcoaching voor consultants
Icons-TRplus-11.png
Software development,
Business Intelligence, Managed Business Process Services,
X-ray screening

In 2017 zag TRplus als zusterbedrijf van Passwerk het levenslicht. Initieel lag de focus geheel op het activeren van gediplomeerde software developers met autisme in het reguliere, professionele arbeidscircuit. Die initiële focus werd inmiddels verder verbreed met drie bijkomende expertisedomeinen waarin personen met autisme kunnen excelleren: Business Intelligence, Managed Business Process Services  & X-ray screening. Het model van Passwerk, dat sinds 2008 haar absolute meerwaarde bewijst voor de professionele activering van software test engineers met autisme, vormt hierbij telkens de inspiratiebron. 

 

Onze diensten

overons-23.png
Software development

Gediplomeerde software developers met expertises in o.a. Java, .Net, C#, C++, PHP, …

Icons-website-78.png
Managed Business
Process Services

Verzekeringen, financiën & boekhouding, kapitaalmarkt, klantendienst, marketing,...

Icons-website-73.png
Business Intelligence (BI)

Business Intelligence specialisten, gecertificeerd in SAS (Base & Advanced) en Power BI.

Icons-TRplus-14.png
X-ray
screening 

‘Visuele denkers’ die uitstekend tot hun recht komen binnen de functie van X-ray screener.

Software development

Kwalitatieve software developers zijn grof wild op de arbeidsmarkt. Erg gezocht, maar ook erg moeilijk te vinden. Toch bestaat er een groep van gediplomeerde developers met autisme die zich, ondanks deze war for talent, typisch geconfronteerd ziet met een moeizame zoektocht. Het zijn deze ruwe diamanten voor wie we hun verdiende plaats op de professionele arbeidsmarkt willen waarmaken.

 

Onze software developers blinken uit in het op een efficiënte manier ontwikkelen van hoog kwalitatieve software. Hun logisch denkvermogen leidt tot doordacht opgebouwde software. Zij volgen hierbij als geen ander de regels en procedures, wat leidt tot een uitermate zuiver gebruik van code. Hun doorgaans sterk ontwikkelde creativiteit komt dan weer tot uiting bij het bedenken van nieuwe softwarematige oplossingen voor bijzondere uitdagingen. TRplus legt hierbij de focus op zowat elke programmeertaal (Java, .Net/C#, PHP, Python, C++, etc.), zowel frontend, backend als full stack.

 

Via de knop hiernaast kan u kennismaken met onze beschikbare softwareontwikkelaars, die allen een grondige selectieprocedure binnen TRplus succesvol hebben doorlopen. Indien het CV van een bepaald profiel uw interesse weet te wekken, organiseren we graag een vrijblijvend sollicitatiemoment met de kandidaat in kwestie. Dit moment, dat indien gewenst ook digitaal kan doorgaan, biedt u de gelegenheid om zowel op persoonlijk als op technisch-inhoudelijk vlak de persoon achter het CV beter te leren kennen. Als beide partijen vertrouwen hebben in een goede match, stemt de betrokken jobcoach – die ook bij dit sollicitatiemoment aanwezig is – de praktische stappen graag verder met u af.

Icons-TRplus-11.png
 

Wil je bij ons aan de slag? Bekijk dan zeker de onderstaande video's

Business Intelligence (BI)

Icons-website-73.png

Bedrijven en organisaties beschikken steeds meer over grotere hoeveelheden data en informatie. Deze data vormen een schat aan informatie voor onder andere het nemen van strategische beslissingen, het op maat aanbieden van diensten en producten en het uitwerken van algoritmes in het kader van artificiële intelligentie.

 

Onze BI-consultants bieden ondersteuning in het kader van de data-voorbereidende activiteiten zodat de Big Data-scientist met deze data aan de slag kan. Het sterk ontwikkelde analytische denkvermogen van onze specifieke groep consultants komt namelijk uitstekend van pas in het werken met data. Hun perfectionisme en gevoeligheid voor details staan daarbij garant voor een haast onevenaarbare kwaliteit. Daarenboven zijn onze BI-consultants creatief in het bedenken van oplossingen en hechten zij veel belang aan een goede documentatie, wat in deze omgeving zeer waardevol is.

 

Wij hebben zowel BI-consultants beschikbaar die gespecialiseerd zijn in SAS (partnership) als in Power BI van Microsoft.

 

Managed Business
Process Services (MBPS)

Hexaware_Technologies-Logo.wine.png

Managed business process services (MBPS) zijn diensten die door bedrijven en organisaties worden uitbesteed aan derden – in dit geval Hexaware – die in deze diensten gespecialiseerd zijn. Het kan gaan om bedrijfsprocessen die niet tot de kerncompetenties van een bedrijf behoren, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan over bepaalde gespecialiseerde processen waarin door uitbesteding ervan heel wat efficiëntiewinst kan worden geboekt.

 

Concrete voorbeelden kunnen zijn: het uitbesteden van schadebehandeling bij verzekeraars, het verwerken van allerlei transacties en controles in een bancaire omgeving, het verwerken van boekhoudkundige of financiële verrichtingen, het verrichten van activiteiten in het kader van marketing, klantenbeheer, beheren van communicatiestromen, enz.

 

Het uiteindelijke doel van het uitbesteden van deze processen is kwaliteitswinst te boeken tegen een voordeligere prijs. Dankzij automatisering en efficiëntieverhoging wordt dit door Hexaware gerealiseerd. Hexaware zal voor de lokale medewerkers die in België worden ingezet zoveel als mogelijk consultants van Passwerk/TRplus inzetten. 

Icons-website-78.png
 
 

Interesse in een samenwerking? Contacteer ons!

Icons-website-31.png

X-ray screening

g4s-logo--01.png

Binnen het autismespectrum bestaat er een subgroep van personen die zich specifiek laat kenmerken door een uitermate ontwikkeld visueel denkvermogen. Deze zogenaamde ‘visuele denkers’ beschikken over erg waardevolle talenten die uitstekend tot hun recht komen binnen de functie van X-ray screener. Meer bepaald hun oog voor detail maakt hen uitermate geschikt voor deze belangrijke functie.

“Ze verwerken op 1 dag veel meer bagage dan andere screeners omdat ze – in tegenstelling tot andere collega’s – een volledige shift beelden analyseren. Het concentratievermogen dat ze hierbij aan de dag leggen is niet te onderschatten!”

Icons-TRplus-14.png

"We stellen vast dat zij zeker even goed presteren als andere X-ray screeners, hun sterk visueel denkvermogen is een troef in deze job."

Voor de rekrutering, selectie – en nadien verdere begeleiding – van aangeworven kandidaten, heeft TRplus een partnership uitgebouwd met G4S, wereldleider binnen de beveiligingsector. De specifieke opleiding tot X-ray screener, wordt in dit proces door G4S zelf voorzien. Elke succesvolle kandidaat treedt op het einde van het selectieproces in dienst bij G4S en gaat op de luchthaven van Zaventem aan de slag voor het screenen van de bagage. Een uitgebreide uiteenzetting over het selectieproces tot X-ray screener, in samenwerking met G4S, vindt u op de pagina Jobs.

Bekijk onderstaande video over onze samenwerking met G4S

 

Interesse in een samenwerking?
Contacteer ons!

Bedankt voor de inzending!