CONSULTANCY IN SOFTWARE DEVELOPMENT DOOR TOP RESOURCES MET AUTISME
 

Voortbouwend op het succesmodel van Passwerk cvba-so, legt TRplus de focus op het activeren van experten in software development met een autismespectrumprofiel. De consultants van TRplus zijn binnen dit vakgebied echte Top Resources! Zij beschikken allen over een sterke theoretische en technische bagage en hebben vaak een rijke professionele ervaring op zak. Iedere TRplusser is specialist in zijn of haar discipline en dankzij de ondersteuning vanuit TRplus zijn zij in staat uitzonderlijke prestaties neer te zetten.


Bent u op zoek naar een bekwame en plichtsbewuste softwareontwikkelaar? Raadpleeg dan zeker het overzicht van beschikbare consultants hieronder.
Misschien hebben wij de specialist die u zoekt!

CONSULTANCY DOOR
TOP RESOURCES
SPECIALISATIES IN
SOFTWARE DEVELOPMENT

.Net

Java

C

C#

C++

JavaScript
Python
Visual Basic
PHP
HTML

 

BOORDEVOL

ERVARING

DANKZIJ

Logo Passwerk-square-blauw.png
NETWERK

Inmiddels meer dan een decennium werd een netwerk opgebouwd binnen de ICT omgeving. Dankzij dit netwerk begrijpen wij wat er toe doet en waar specifieke noden zich voordoen.

Jarenlange ervaring werd opgedaan in het succesvol begeleiden van medewerkers met een autismespectrumprofiel. De opgebouwde expertise wordt eveneens binnen TRplus toegepast.

PROFESSIONELE OMKADERING EN BEGELEIDING

Passwerk wordt al jaren geadviseerd door haar adviescomité bestaande uit topspelers binnen de ICT. Dankzij hen blijven wij op de hoogte van wat er speelt binnen de markt.

ADVIESCOMITÉ
AUTISMESPECTRUMPROFIEL

TRplus weet uit ervaring dat mensen met een autismespectrumprofiel vaak over uitzonderlijke talenten beschikken.


De expertise op het vlak van selectie, matching en jobcoaching die de voorbije jaren binnen Passwerk werd opgebouwd, wordt ook bij TRplus aangewend.

MATCHING

‘De juiste persoon op de juist plaats.’ Dit is steeds onze werkwijze geweest. Consultants moeten worden ingezet voor opdrachten waarin zij hun competenties optimaal kunnen benutten.

 

Door de geschikte persoon in te zetten, worden uitzonderlijke resultaten gerealiseerd.

 
 

WERKWIJZE

DEVELOPERS ZOEKEN
OP UW VRAAG

Indien u op zoek bent naar een specifiek development-profiel in het kader van bepaalde ICT toepassingen of
een project, dan kan u op ons een beroep doen.


Wij gaan voor u op zoek naar een geschikte kandidaat met een autismespectrumprofiel en stellen deze vervolgens aan u voor. U beslist dan of wij al dan niet naar een samenwerking kunnen toewerken.

DEVELOPERS AANBIEDEN

Via de onderstaande module kan u een overzicht vinden van
de consultants die momenteel beschikbaar zijn om via TRplus in uw onderneming te worden ingezet.

 

Zij kunnen voor uw projecten of specifieke toepassingen op ‘Time & Material’ basis aan de slag gaan.

ONDERSTEUNING
OP MAAT

Iedere consultant binnen TRplus krijgt een jobcoach toegewezen die een ondersteuning op maat van de medewerker aanbiedt. De jobcoach zal ook het traject vóór de opstart van de samenwerking met de klant voorbereiden. Dit voortraject bestaat uit volgende elementen:

 

  • Site survey bij klant: werkomgeving en bedrijfscultuur worden in kaart gebracht

  • Sensibiliseringspresentatie:: ‘comfortzone’ toekomstige collega’s vergroten en een realistische beeldvorming rond autisme tot stand brengen


De jobcoach staat doorheen de samenwerking in nauw contact met de contactpersoon (‘SPOC’) bij de klant.

GRONDIGE SCREENING VAN CONSULTANTS

Alvorens een kandidaat door TRplus als consultant wordt aangeboden in de markt, wordt hij of zij grondig gescreend op heel wat belangrijke criteria. Deze screening is cruciaal doordat ze ons in staat stelt om een aangepaste en gepersonaliseerde jobcoaching aan te bieden zodat uitzonderlijke prestaties kunnen worden neergezet

O N - S I T E

Bij voorkeur gaan onze consultants bij u op kantoor aan de slag. Dit heeft als voordeel dat zij volledig deel uitmaken van het team. 

R E M O T E

Indien het om één of andere reden efficiënter is om ‘remote’ samen te werken, dan kan dat vanuit één van onze kantoren in Berchem, Hasselt of Roeselare.

T I M E   &
M A T E R I A L

Onze consultants worden ingezet op basis van een individueel dagtarief. Een voltijdse TRplusser werkt 38 u/week.

CONTACTEER
ONS