top of page
cover copy.jpg
TRplus logo-wit-07.png

TRplus (Top Resources plus) geeft gestalte aan onze ambitie om de activiteiten van moederbedrijf Passwerk verder te verbreden naar andere domeinen waarin de typische kwaliteiten van personen met autisme een sterke meerwaarde vormen. Deze ambitie vertaalt zich in diverse functies waar TRplus deze specifieke groep voor inschakelt. TRplus blijft met aandacht nieuwe functies identificeren en kansen creëren waar mogelijk. De inspiratie hiervoor wordt telkens gehaald bij het succesmodel van Passwerk.

powered by
Logo Passwerk-fullwit-05.png
favi-08_edited.png
Opgericht door Passwerk
Icons-website-30.png
Consultants met autisme
overons-40.png
Jobcoaching voor consultants
Icons-TRplus-11.png
Software development,
Business Intelligence, Security Operations Center, X-ray screening

In 2017 zag TRplus als zusterbedrijf van Passwerk het levenslicht. Initieel lag de focus geheel op het activeren van gediplomeerde software developers met autisme in het reguliere, professionele arbeidscircuit. Die initiële focus werd inmiddels verder verbreed met drie bijkomende expertisedomeinen waarin personen met autisme kunnen excelleren: Business Intelligence, Security Operations Center & X-ray screening. Het model van Passwerk, dat sinds 2008 haar absolute meerwaarde bewijst voor de professionele activering van software test engineers met autisme, vormt hierbij telkens de inspiratiebron. 

Diensten

Onze diensten

overons-23.png
Software development

Gediplomeerde software developers met expertises in o.a. Java, .Net, C#, C++, PHP, …

Icons-website-84.png
Security Operations Center

Rigoureuze SOC-analisten die instaan voor een waterdichte beveiliging van uw systemen.

Icons-website-73.png
Business Intelligence (BI)

Business Intelligence specialisten, gecertificeerd in SAS (Base & Advanced) en Power BI.

Icons-TRplus-14.png
X-ray
screening 

‘Visuele denkers’ die uitstekend tot hun recht komen binnen de functie van X-ray screener.

Software development

Kwalitatieve software developers zijn grof wild op de arbeidsmarkt. Erg gezocht, maar ook erg moeilijk te vinden. Toch bestaat er een groep van gediplomeerde developers met autisme die zich, ondanks deze war for talent, typisch geconfronteerd ziet met een moeizame zoektocht. Het zijn deze ruwe diamanten voor wie we hun verdiende plaats op de professionele arbeidsmarkt willen waarmaken.

 

Onze software developers blinken uit in het op een efficiënte manier ontwikkelen van hoog kwalitatieve software. Hun logisch denkvermogen leidt tot doordacht opgebouwde software. Zij volgen hierbij als geen ander de regels en procedures, wat leidt tot een uitermate zuiver gebruik van code. Hun doorgaans sterk ontwikkelde creativiteit komt dan weer tot uiting bij het bedenken van nieuwe softwarematige oplossingen voor bijzondere uitdagingen. TRplus legt hierbij de focus op zowat elke programmeertaal (Java, .Net/C#, PHP, Python, C++, etc.), zowel frontend, backend als full stack.

 

Via de knop hiernaast kan u kennismaken met onze beschikbare softwareontwikkelaars, die allen een grondige selectieprocedure binnen TRplus succesvol hebben doorlopen. Indien het CV van een bepaald profiel uw interesse weet te wekken, organiseren we graag een vrijblijvend sollicitatiemoment met de kandidaat in kwestie. Dit moment, dat indien gewenst ook digitaal kan doorgaan, biedt u de gelegenheid om zowel op persoonlijk als op technisch-inhoudelijk vlak de persoon achter het CV beter te leren kennen. Als beide partijen vertrouwen hebben in een goede match, stemt de betrokken jobcoach – die ook bij dit sollicitatiemoment aanwezig is – de praktische stappen graag verder met u af.

Icons-TRplus-11.png
Software development

Wil je bij ons aan de slag? Bekijk dan zeker de onderstaande video's

Business Intelligence (BI)

Icons-website-73.png

Bedrijven en organisaties beschikken steeds meer over grotere hoeveelheden data en informatie. Deze data vormen een schat aan informatie voor onder andere het nemen van strategische beslissingen, het op maat aanbieden van diensten en producten en het uitwerken van algoritmes in het kader van artificiële intelligentie.

 

Onze BI-consultants bieden ondersteuning in het kader van de data-voorbereidende activiteiten zodat de Big Data-scientist met deze data aan de slag kan. Het sterk ontwikkelde analytische denkvermogen van onze specifieke groep consultants komt namelijk uitstekend van pas in het werken met data. Hun perfectionisme en gevoeligheid voor details staan daarbij garant voor een haast onevenaarbare kwaliteit. Daarenboven zijn onze BI-consultants creatief in het bedenken van oplossingen en hechten zij veel belang aan een goede documentatie, wat in deze omgeving zeer waardevol is.

 

Wij hebben zowel BI-consultants beschikbaar die gespecialiseerd zijn in SAS (partnership) als in Power BI van Microsoft.

BI
X-ray screenig

Interesse in een samenwerking? Contacteer ons!

Icons-website-31.png

X-ray screening

g4s-logo--01.png

Binnen het autismespectrum bestaat er een subgroep van personen die zich specifiek laat kenmerken door een uitermate ontwikkeld visueel denkvermogen. Deze zogenaamde ‘visuele denkers’ beschikken over erg waardevolle talenten die uitstekend tot hun recht komen binnen de functie van X-ray screener. Meer bepaald hun oog voor detail maakt hen uitermate geschikt voor deze belangrijke functie.

“Ze verwerken op 1 dag veel meer bagage dan andere screeners omdat ze – in tegenstelling tot andere collega’s – een volledige shift beelden analyseren. Het concentratievermogen dat ze hierbij aan de dag leggen is niet te onderschatten!”

Icons-TRplus-14.png

"We stellen vast dat zij zeker even goed presteren als andere X-ray screeners, hun sterk visueel denkvermogen is een troef in deze job."

Voor de rekrutering, selectie – en nadien verdere begeleiding – van aangeworven kandidaten, heeft TRplus een partnership uitgebouwd met G4S, wereldleider binnen de beveiligingsector. De specifieke opleiding tot X-ray screener, wordt in dit proces door G4S zelf voorzien. Elke succesvolle kandidaat treedt op het einde van het selectieproces in dienst bij G4S en gaat op de luchthaven van Zaventem aan de slag voor het screenen van de bagage. Een uitgebreide uiteenzetting over het selectieproces tot X-ray screener, in samenwerking met G4S, vindt u op de pagina Jobs.

Bekijk onderstaande video over onze samenwerking met G4S

Security Operations Center

Aandacht voor cyber security is een must voor alle bedrijven en organisaties. De vraag is niet of men ooit te maken krijgt met een security issue, maar wel wanneer. Daarom is het cruciaal om preventief de activiteiten op de verschillende systemen te monitoren op mogelijke veiligheidsproblemen en tijdig de nodige maatregelen te nemen om de schade zo beperkt mogelijk te houden.


Deze monitoring gebeurt door een team van security specialisten waaronder een security operations center analist. Zij monitoren de systemen en ondernemen de voorziene acties in geval van dreiging. Zij evalueren permanent de security systemen, detecteren de zwakke punten en stellen mogelijke opportuniteiten tot optimalisering vast.


Onze SOC-analisten met autisme kunnen zowel worden ingezet bij bedrijven die zelf een SOC-dienst hebben als bij bedrijven die deze diensten aanbieden aan derden. Zij blinken uit in deze activiteit dankzij onder andere hun nauwgezette methodiek (het volgen van voorziene procedures in geval van incident) en hun uitmuntend oog voor detail.


Onze SOC-analisten hebben minimaal een vooropleiding van een Bachelor IT genoten (of gelijkwaardig) en hebben een uitgesproken kennis en interesse in netwerken. Wij voorzien een specifieke opleiding tot SOC-analist. Deze opleiding wordt afgesloten met een certificatietraject Cybrary SOC Analyst Level 1. 

Icons-website-84.png
SOC
Contact

Interesse in een samenwerking?
Contacteer ons!

Bedankt voor de inzending!

bottom of page