TRplus logo-04.png

TRplus geeft gestalte aan onze ambitie om de activiteiten van Passwerk verder te verbreden naar andere domeinen waarin de typische kwaliteiten van personen met autisme een sterke meerwaarde vormen. Deze ambitie vertaalt zich in diverse functies waar TRplus deze specifieke groep voor inschakelt. TRplus blijft met aandacht nieuwe functies identificeren en kansen creëren waar mogelijk. De inspiratie hiervoor wordt telkens gehaald bij het succesmodel van zusterbedrijf Passwerk.

powered by
Logo Passwerk-fullwit-05.png
favi-08.png
Opgericht door Passwerk
Icons-website-30.png
Consultants met autisme
overons-40.png
Jobcoaching voor consultants
Icons-TRplus-11.png
Software development,
Business Intelligence,
X-ray screening
 

Software development

Kwalitatieve software developers zijn grof wild op de arbeidsmarkt. Erg gezocht, maar ook erg moeilijk te vinden. Toch bestaat er een groep van gediplomeerde developers met autisme die zich, ondanks deze war for talent, typisch geconfronteerd ziet met een moeizame zoektocht. Het zijn deze ruwe diamanten voor wie we hun verdiende plaats op de professionele arbeidsmarkt willen waarmaken.

 

Onze software developers blinken uit in het op een efficiënte manier ontwikkelen van hoog kwalitatieve software. Hun logisch denkvermogen leidt tot doordacht opgebouwde software. Zij volgen hierbij als geen ander de regels en procedures, wat leidt tot een uitermate zuiver gebruik van code. Hun doorgaans sterk ontwikkelde creativiteit komt dan weer tot uiting bij het bedenken van nieuwe softwarematige oplossingen voor bijzondere uitdagingen.

 

Via de knop hiernaast kan u kennismaken met onze softwareontwikkelaars. Indien het CV van een bepaald profiel uw interesse weet te wekken, organiseren we graag een vrijblijvend sollicitatiemoment met de kandidaat in kwestie bij u ter plaatse. Dit moment biedt u de gelegenheid om zowel op persoonlijk als op technisch-inhoudelijk vlak de persoon achter het CV beter te leren kennen. Als beide partijen vertrouwen hebben in een goede match, stemt de betrokken jobcoach – die ook bij dit sollicitatiemoment aanwezig is – de praktische stappen graag verder met u af.

Icons-TRplus-11.png

In 2017 zag TRplus als zusterbedrijf van Passwerk het levenslicht. Initieel lag de focus geheel op het activeren van gediplomeerde software developers met autisme in het reguliere, professionele arbeidscircuit. Die initiële focus werd inmiddels verder verbreed met twee bijkomende expertisedomeinen waarin personen met autisme kunnen excelleren: Business Intelligence & X-ray screening. Het model van Passwerk, dat sinds 2008 haar absolute meerwaarde bewijst voor de professionele activering van software test engineers met autisme, vormt hierbij telkens de inspiratiebron. 

Onze diensten

 
overons-23.png
Software development

Gediplomeerde software developers met expertises in o.a. Java, .Net, C#, C++, PHP, …

Icons-website-73.png
Business Intelligence (BI)

Business Intelligence specialisten, gecertificeerd in SAS (Base & Advanced) en Power BI.

Icons-TRplus-14.png
X-ray
screening 

‘Visuele denkers’ die uitstekend tot hun recht komen binnen de functie van X-ray screener.

Wil je bij ons aan de slag? Bekijk dan zeker de onderstaande video

Business Intelligence (BI)

Icons-website-73.png

Bedrijven en organisaties beschikken steeds meer over grotere hoeveelheden data en informatie. Deze data vormen een schat aan informatie voor onder andere het nemen van strategische beslissingen, het op maat aanbieden van diensten en producten en het uitwerken van algoritmes in het kader van artificiële intelligentie.

 

Onze BI-consultants bieden ondersteuning in het kader van de data-voorbereidende activiteiten zodat de Big Data-scientist met deze data aan de slag kan. Het sterk ontwikkelde analytische denkvermogen van onze specifieke groep consultants komt namelijk uitstekend van pas in het werken met data. Hun perfectionisme en gevoeligheid voor details staan daarbij garant voor een haast onevenaarbare kwaliteit. Daarenboven zijn onze BI-consultants creatief in het bedenken van oplossingen en hechten zij veel belang aan een goede documentatie, wat in deze omgeving zeer waardevol is.

 

Wij hebben zowel BI-consultants beschikbaar die gespecialiseerd zijn in SAS (partnership) als in Power BI van Microsoft.

Skills SAS-consultants (Base & Advanced)

Skills Power BI-consultants

 • Schrijven van SAS programma’s;

 • Extraheren, manipuleren en samenvoegen van databases en bestanden;

 • Coderen van business regels en afgeleide velden;

 • Uitvoeren van éénvoudige analytische en statistische taken;

 • Implementeren van datakwaliteitscontroles en validatieproces;

 • Analyseren, onderhouden en oplossen van problemen in bestaande SAS programma’s;

 • Opbouwen en onderhouden van documentatie (gegevensprocessen en gegevens kwaliteitsproblemen);

 • Geavanceerde tuning van SAS code;

 • Optimalisatie van resources in de context van big data processing;

 • Debuggen en reverse engineering van complexe SAS programma’s;

 • Automatisering van code-uitvoering;

 • Annotaties;

 • Opmaken van glossaries;

Onze Power BI-consultants hebben een basisopleiding in Power BI gevolgd en kunnen ingezet worden voor:

 • Gegevensgebruik -en transformatie door gebruik van Power BI Desktop

  • Connecteren met databronnen

  • Transformaties uitvoeren

  • Data cleansing

 • Modelleren en visualiseren van data

  • Creëren en optimaliseren van data models

  • Aanmaken van gecalculeerde kolommen, tabellen en metingen

  • Creëren van hiërarchiën

  • Interactieve visualisaties creëren en formatteren

  • Beheer van aangepaste rapportageoplossingen

 • Configureren van dashboards, rapporten & apps in de Power BI Service

  • Toegang tot on-premises data

  • Configureren van dashboard

  • Publiceren van rapporten

  • Configureren van beveiliging voor dashboards, rapporten & apps

  • Configureren van apps en apps workspaces

Interesse in een samenwerking?

 

X-ray screening

g4s-logo--01.png

Binnen het autismespectrum bestaat er een subgroep van personen die zich specifiek laat kenmerken door een uitermate ontwikkeld visueel denkvermogen. Deze zogenaamde ‘visuele denkers’ beschikken over erg waardevolle talenten die uitstekend tot hun recht komen binnen de functie van X-ray screener. Meer bepaald hun oog voor detail maakt hen uitermate geschikt voor deze belangrijke functie.

"We stellen vast dat zij zeker even goed presteren als andere X-ray screeners, hun sterk visueel denkvermogen is een troef in deze job."

Icons-TRplus-14.png

Interesse in een samenwerking?

Voor de rekrutering, selectie – en nadien verdere begeleiding – van aangeworven kandidaten, heeft TRplus een partnership uitgebouwd met G4S, wereldleider binnen de beveiligingsector. De specifieke opleiding tot X-ray screener, wordt in dit proces door G4S zelf voorzien. Elke succesvolle kandidaat treedt op het einde van het selectieproces in dienst bij G4S en gaat op de luchthaven van Zaventem aan de slag voor het screenen van de bagage. Een uitgebreide uiteenzetting over het selectieproces tot X-ray screener, in samenwerking met G4S, vindt u op de pagina Solliciteren.

"Ze verwerken op 1 dag veel meer bagages dan een andere screener, omdat zij (in tegenstelling tot andere collega's) een volledige shift bagages screenen. Het concentratievermogen dat ze hierbij aan de dag leggen, is niet te onderschatten! "

Bekijk onderstaande video over onze samenwerking met G4S

 
 

Neem contact op

Icons-website-31.png

Bedankt voor je inzending!