top of page
Icons-website-23.png

Software ontwikkelaar

Je opdracht

Je wordt ingezet voor verschillende types van programmeeropdrachten. Bij de keuze van de opdracht, wordt rekening gehouden met jouw persoonlijke interessegebied en specialisaties.

Je profiel

 • Je hebt een diagnose binnen het autismespectrum

 • Je hebt minimaal een meer dan gemiddelde interesse voor informatica én je hebt een specifieke opleiding tot software ontwikkelaar gevolgd; voorbeelden: .Net, Java, C#, C++, Javascript, Python, Visual Basic, PHP, HTML, …

 • Je beschikt over een zeer goede kennis van het Engels.

 • Pendelen met het openbaar vervoer is voor jou vanzelfsprekend.

 • Je staat open voor begeleiding door een jobcoach.

Je extra troeven

 • Kennis van het Frans is altijd mooi meegenomen.

Werken bij TRplus, waarom?

 

 • Je maakt deel uit van een professioneel, competitief bedrijf met een unieke marktpositie en een erg positief imago. 

 • We zoeken naar een opdracht op maat, vertrekkende vanuit je specifieke talenten en interesses. Hierbij houden we rekening met een omgeving die bij jouw persoonlijkheid past. 

 • Je geniet loopbaanlang van een ondersteuning op maat door een gespecialiseerde jobcoach. Deze ziet erop toe dat je stressvrij kan werken en biedt extra ondersteuning aan waar nodig. 

 • Jouw begeleidende jobcoach ondersteunt je eveneens bij het keuzeproces van een mogelijke opdrachtgever. Het klassieke, individuele sollicitatiegesprek wordt hierbij vermeden. 

 • We bieden jou de mogelijkheid je technische kennisniveau op termijn te verbeteren of verder uit te breiden.

 • We gaan telkens op zoek naar opdrachten met een minimale duurtijd van 6 maanden waarbij ook steeds rekening gehouden wordt met jouw woonplaats.

 • Je geniet van een marktconform loonpakket op basis van jouw profiel.

Professionele meerwaarde door autismespectrumprofiel

TRplus vertrekt vanuit de kwaliteiten van mensen met een autismespectrumprofiel. Het is juist door hun autismespectrumprofiel dat deze groep mensen over uitzonderlijke kwaliteiten beschikt die zeer waardevol zijn in het kader van de diensten die wij aan onze klanten aanbieden. TRplus communiceert dan ook openlijk naar de buitenwereld - waaronder onze klanten - dat onze consultants allemaal een autismespectrumprofiel hebben en over een normale tot hoge begaafdheid beschikken.

Plaats van tewerkstelling

Voor wat betreft de plaats van waaruit onze consultants aan de slag gaan voor onze klanten, is het zo dat we hiervoor steeds uitgaan van de meest aangewezen optie. Indien het de voorkeur is van de klant om – eventueel deeltijds – On Site te werken, zal er worden geëvalueerd in welke mate de woonplaats van de consultant dit toelaat. Ook het werken vanop afstand, hetzij vanuit één van de kantoren van Passwerk (zusterbedrijf), hetzij op basis van telewerk, is steeds een mogelijkheid die we met onze klanten kunnen bespreken. TRplus streeft er hoe dan ook steeds naar om de enkele reistijd naar een opdracht te beperken tot maximaal 1 uur. Heel wat van onze klanten zijn in de Brusselse regio gevestigd, maar ook in de Vlaamse regio’s worden opdrachten uitgevoerd.

Voorbereiding van de opdracht

Vooraleer een consultant wordt ingezet voor een nieuwe opdracht bij een klant, zal een jobcoach een site survey uitvoeren. Hierbij wordt zowel de omgeving waarin de opdracht zal worden uitgevoerd als de bedrijfscultuur van de opdrachtgever in kaart gebracht. Op die manier kunnen we een goede inschatting maken van de eventueel aanwezige prikkels. Die informatie brengen we vervolgens in rekening bij onze keuze voor de meest geschikte kandidaat. Bij die beslissing wordt ook geëvalueerd welke consultant qua technisch-inhoudelijk profiel het best in aanmerking komt voor de nieuwe opdracht.

Vooraleer de opdracht start en indien wenselijk, zal je jobcoach samen met jou het traject met het openbaar vervoer naar de klant afleggen en je bijstaan bij het kennismaken met de toekomstige werkomgeving.

Succesvolle start

Om een succesvolle start te verzekeren, zal je jobcoach bij de start van de opdracht aanwezig zijn.

Jobcoaching

Onze jobcoaches hebben ervaring met het werken met mensen met autisme en hebben kennis van software testing. Als consultant bij TRplus krijg je een individuele jobcoach toegewezen die je gedurende gans jouw tewerkstelling bij TRplus opvolgt.

De jobcoach zal jou steeds op maat begeleiden en ondersteunen. Je kan hem/haar altijd zelf contacteren, maar in ieder geval zal hij/zij de eerste weken van een nieuw project zelf contact met jou opnemen:

 

 • Dagelijks (via mail of telefonisch) om te peilen naar eventuele stressgevoelens en/of onzekerheden;

 • Wekelijks of tweewekelijks komt de jobcoach op je werkplek langs voor een gesprek. Dit biedt je de gelegenheid om zaken te signaleren, knelpunten aan te geven, specifieke situaties te bespreken, enz.

 • De jobcoach zal ook wekelijks of tweewekelijks contact hebben met je vaste contactpersoon bij de klant. Het is de doelstelling van iedere jobcoach om er maximaal voor te zorgen dat je in optimale omstandigheden kan werken.

TRplus


Nadat we een concrete opdracht voor je hebben gevonden, krijg je als software ontwikkelaar een arbeidsovereenkomst aangeboden vanuit TRplus.

TRplus is namelijk het zusterbedrijf van Passwerk dat in 2017 werd opgericht met als centrale doelstelling de tewerkstelling van software ontwikkelaars met autisme. Hiervoor doen we beroep op quasi hetzelfde succesmodel als dat van Passwerk. Sinds 2019 worden de software ontwikkelaars (TRplus) in onze externe communicatie echter volledig in het Passwerk-aanbod geïntegreerd.

Sollicitatie

Wij vragen jou om via deze website te solliciteren.

Hou er rekening mee dat je sollicitatie slechts succesvol werd geregistreerd nadat je van ons een mail hebt ontvangen.

Indien, na analyse van jouw gegevens, blijkt dat je een geschikte kandidaat bent, word je uitgenodigd voor een eerste kennismakingsgesprek met de verantwoordelijke van TRplus. Dit gesprek gaat steeds door op het hoofdkantoor in Berchem.

Interesse? Vul je gegevens hieronder in en we contacteren je zo snel mogelijk!

Upload je CV en motivatiebrief (max. 15 MB)

CV
Motivatiebrief

Bedankt voor de inzending!

bottom of page