TRplus logo-02.png

Als zusterbedrijf van Passwerk, geeft TRplus gestalte aan onze grote ambitie om de activiteiten van Passwerk verder te verbreden naar andere domeinen waarin de typische kwaliteiten van personen met autisme een sterke meerwaarde vormen. Die symbiose toont zich in talrijke, sterk gewaardeerde functies. TRplus tracht deze sinds 2017 te identificeren en hierrond kansen te creëren voor zoveel als mogelijk personen met autisme. Momenteel zijn dat meer bepaald Software Development, Business Intelligence en X-ray screening. Deze expertisedomeinen kunnen naar de toekomst echter verder worden uitgebreid. De mosterd hiervoor wordt telkens gehaald bij het succesmodel van het zusterbedrijf. 

overons-23.png
Icons-TRplus-12.png
Icons-TRplus-14.png

Diensten

Software Development

Business Intelligence

X-ray screening

 

Bij de oprichting van TRplus in 2017, lag de focus volledig op het inzetten van consultants met autisme binnen het domein van software development. Hierbij dienen alle kandidaten reeds een opleidingstraject tot software ontwikkelaar achter de rug te hebben. Op basis van het specifieke technisch-inhoudelijke profiel van elke kandidaat, gaat TRplus op zoek naar opdrachten die hierbij nauw aansluiten en die minimaal 6 maanden duren.

g4s-logo--01.png

Eind 2018 werd vervolgens een partnership afgesloten met G4S, wereldleider binnen de beveiligingssector. Vanuit onze opgebouwde knowhow, gaat TRplus voor hen op zoek naar X-ray screeners met een autismespectrumprofiel. In samenspraak met de HR-afdeling van G4S, nemen wij in dit proces het rekruteren en de selectie van kandidaten voor onze rekening. Ook tijdens de opleidingsfase en uiteindelijke tewerkstelling bij G4S, voorziet TRplus in de nodige opvolging en begeleiding op maat.

Icons-TRplus-22.png

Voor onze uitgebouwde expertise binnen het domein van Business Intelligence, werd eind 2019 op haar beurt een partnership met SAS afgesloten. Hieraan gekoppeld, werden consultants opgeleid in het programmeren in SAS. Bovendien kregen een aantal consultants een opleiding in Power BI van Microsoft.

SAS_logo_horiz-01.png