IMG_6773.jpeg

Over ons

Logo-all-02.png

Als zusterbedrijf van Passwerk geeft TRplus (“Top Resources” plus) gestalte aan onze grote ambitie om de activiteiten van Passwerk verder te verbreden naar andere domeinen waarin de typische kwaliteiten van personen met autisme een sterke meerwaarde vormen. TRplus tracht deze sinds 2016 te identificeren en hierin kansen te creëren voor zoveel als mogelijk personen met autisme. Momenteel zijn dat meer bepaald: Software Development, Business Intelligence, Managed Business Process Services en X-ray screening. In Business Intelligence hebben we onder andere een partnership met SAS, voor Managed Business Process Services een partnership met Hexaware en voor de X-ray screening bestaat er een partnership met G4S. De verschillende expertisedomeinen waarin we momenteel actief zijn kunnen naar de toekomst verder worden uitgebreid. De mosterd hiervoor wordt telkens gehaald bij het succesmodel van Passwerk.

overons-23.png
Icons-TRplus-12.png
Icons-TRplus-14.png

Diensten

Software Development

Business Intelligence

Managed Business Process Services

Security Operations Center

X-ray screening

 

Bij de oprichting van TRplus in 2017, lag de focus volledig op het inzetten van consultants met autisme binnen het domein van software development. Hierbij dienen alle kandidaten reeds een opleidingstraject tot software ontwikkelaar achter de rug te hebben. Op basis van het specifieke technisch-inhoudelijke profiel van elke kandidaat, gaat TRplus op zoek naar opdrachten die hierbij nauw aansluiten en die minimaal 6 maanden duren.

g4s-logo--01.png

Eind 2018 werd vervolgens een partnership afgesloten met G4S, wereldleider binnen de beveiligingssector. Vanuit onze opgebouwde knowhow, gaat TRplus voor hen op zoek naar X-ray screeners met een autismespectrumprofiel. In samenspraak met de HR-afdeling van G4S, nemen wij in dit proces het rekruteren en de selectie van kandidaten voor onze rekening. Ook tijdens de opleidingsfase en uiteindelijke tewerkstelling bij G4S, voorziet TRplus in de nodige opvolging en begeleiding op maat.

in partnership met

Icons-TRplus-22.png

Voor onze uitgebouwde expertise binnen het domein van Business Intelligence, werd eind 2019 op haar beurt een partnership met SAS afgesloten. Hieraan gekoppeld, werden consultants opgeleid in het programmeren in SAS. Bovendien kregen een aantal consultants een opleiding in Power BI van Microsoft.

in partnership met

SAS_logo_horiz-01.png

in partnership met

Hexaware_Technologies-Logo.wine.png

Managed business process services (MBPS) zijn diensten die door bedrijven en organisaties worden uitbesteed aan derden – in dit geval Hexaware – die in deze diensten gespecialiseerd zijn. Het kan gaan om bedrijfsprocessen die niet tot de kerncompetenties van een bedrijf behoren, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan over bepaalde gespecialiseerde processen waarin door uitbesteding ervan heel wat efficiëntiewinst kan worden geboekt.