TRplus geeft gestalte aan onze grote ambitie om de activiteiten van Passwerk verder te verbreden naar andere domeinen waarin de typische kwaliteiten van personen met autisme een sterke meerwaarde vormen. Die symbiose toont zich in talrijke, sterk gewaarde functies. TRplus tracht deze te identificeren en hierrond kansen te creëren voor zoveel als mogelijk personen met autisme. De mosterd hiervoor wordt telkens gehaald bij het succesmodel van zusterbedrijf Passwerk

Logo Passwerk-fullwit-05.png
Opgericht door Passwerk
Consultants met autisme
Jobcoaching voor consultants
Software development,
Business Intelligence,
X-ray screening
 

Software development

Kwalitatieve software developers zijn grof wild op de arbeidsmarkt. Erg gezocht, maar ook erg moeilijk te vinden. Toch bestaat er een groep van gediplomeerde developers met autisme die zich, ondanks deze war for talent, typisch geconfronteerd ziet met een moeizame zoektocht. Het zijn deze ruwe diamanten voor wie we hun verdiende plaats op de professionele arbeidsmarkt willen waarmaken.

 

Onze software developers blinken uit in het op een efficiënte manier ontwikkelen van hoog kwalitatieve software. Hun logisch denkvermogen leidt tot doordacht opgebouwde software. Zij volgen hierbij als geen ander de regels en procedures, wat leidt tot een uitermate zuiver gebruik van code. Hun doorgaans sterk ontwikkelde creativiteit komt dan weer tot uiting bij het bedenken van nieuwe softwarematige oplossingen voor bijzondere uitdagingen.

 

Via de knop hiernaast kan u kennismaken met onze softwareontwikkelaars. Indien het CV van een bepaald profiel uw interesse weet te wekken, organiseren we graag een vrijblijvend sollicitatiemoment met de kandidaat in kwestie bij u ter plaatse. Dit moment biedt u de gelegenheid om zowel op persoonlijk als op technisch-inhoudelijk vlak de persoon achter het CV beter te leren kennen. Als beide partijen vertrouwen hebben in een goede match, stemt de betrokken jobcoach – die ook bij dit sollicitatiemoment aanwezig is – de praktische stappen graag verder met u af.

In 2017 zag TRplus als zusterbedrijf van Passwerk het levenslicht. Initieel lag de focus geheel op het activeren van gediplomeerde software developers met autisme in het reguliere, professionele arbeidscircuit. Die initiële focus werd inmiddels verder verbreed met twee bijkomende expertisedomeinen waarin personen met autisme kunnen excelleren: Business Intelligence & X-ray screening. Het model van Passwerk, dat sinds 2008 haar absolute meerwaarde bewijst voor de professionele activering van software test engineers met autisme, vormt hierbij telkens de inspiratiebron. 

Onze diensten

 
Software development

Gediplomeerde software developers met expertises in o.a. Java, .Net, C#, C++, PHP, …

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence specialisten met specifieke skills in SAS en Power BI.

X-ray
screening 

‘Visuele denkers’ die uitstekend tot hun recht komen binnen de functie van X-ray screener.

Wil je bij ons aan de slag? Bekijk dan zeker de onderstaande video

Business Intelligence (BI)

Als officiële partner van SAS, heeft TRplus BI consultants beschikbaar die opgeleid zijn in de toepassing van de BI tools van SAS en Microsoft (Power BI). Het sterk ontwikkelde analytische denkvermogen van onze specifieke groep consultants komt namelijk uitstekend van pas in het werken met data. Hun perfectionisme en gevoeligheid voor details staan daarbij garant voor een haast onevenaardbare kwaliteit. Daarenboven zijn onze BI consultants creatief in het bedenken van oplossingen en hechten zij veel belang aan een goede documentatie, wat in deze omgeving zeer waardevol is.

 

Enkele voorbeelden van opdrachten waarvoor onze BI consultants kunnen worden ingezet: 

 • Schrijven van SAS programma’s;

 • Extraheren, manipuleren en samenvoegen van databases en bestanden;

 • Coderen van business regels en afgeleide velden;

 • Uitvoeren van éénvoudige analytische en statistische taken;

 • Implementeren van datakwaliteitscontroles en validatieproces;

 • Analyseren, onderhouden en oplossen van problemen in bestaande SAS programma’s;

 • Opbouwen en onderhouden van documentatie (gegevensprocessen en gegevens kwaliteitsproblemen);

 • Geavanceerde tuning van SAS code;

 • Optimalisatie van resources in de context van big data processing;

 • Debuggen en reverse engineering van complexe SAS programma’s;

 • Automatisering van code-uitvoering;

 • Annotaties;

 • Opmaken van glossaries;

Interesse in een samenwerking?

 

X-ray screening

Binnen het autismespectrum bestaat er een subgroep van personen die zich specifiek laat kenmerken door een uitermate ontwikkeld visueel denkvermogen. Deze zogenaamde ‘visuele denkers’ beschikken over erg waardevolle talenten die uitstekend tot hun recht komen binnen de functie van X-ray screener. Meer bepaald hun oog voor detail maakt hen uitermate geschikt voor deze belangrijke functie.

"We stellen vast dat zij zeker even goed presteren als andere X-ray screeners, hun sterk visueel denkvermogen is een troef in deze job."

Interesse in een samenwerking?

Voor de rekrutering, selectie – en nadien verdere begeleiding – van aangeworven kandidaten, heeft TRplus een partnership uitgebouwd met G4S, wereldleider binnen de beveiligingsector. De specifieke opleiding tot X-ray screener, wordt in dit proces door G4S zelf voorzien. Elke succesvolle kandidaat treedt op het einde van het selectieproces in dienst bij G4S en gaat op de luchthaven van Zaventem aan de slag voor het screenen van de bagage. Een uitgebreide uiteenzetting over het selectieproces tot X-ray screener, in samenwerking met G4S, vindt u op de pagina Solliciteren.

"Ze verwerken op 1 dag veel meer bagages dan een andere screener, omdat zij (in tegenstelling tot andere collega's) een volledige shift bagages screenen. Het concentratievermogen dat ze hierbij aan de dag leggen, is niet te onderschatten! "

 
 

Neem contact op

Posthofbrug 12 bus 7
2600 Berchem

Logos-13_edited.png
Logos-01_edited.png

© 2020 TRplus

TRplus logo-01.png